Witte Stad

“Witte Stad”

De bouwwerken van de toekomst
Het Science Centre Delft wil, met als inspiratie het ‘Opening the Tower’ project van The Why Factory’ , de bezoeker en scholier een kijkje laten nemen en laten experimenteren in de wereld van wolkenkrabbers en grote bouwwerken. Welke functie vervullen deze en hoe geef je deze het beste vorm? Hoe ziet de toekomst eruit?

Opzet workshop
De bezoekers bouwen hun eigen toren/gebouw. Uitgangspunt is hierbij de toekomst. Samen bouwen de bezoekers dus een stad van de toekomst. Hierbij mogen ze zelf kiezen of ze een toren met zoveel mogelijk openingen maken of dat ze een ander huis van de toekomst.

‘Opening the Tower’ is een project van The Why Factory waarin gexperimenteerd wordt met de verschillende aspecten van porsitiet en de relatie tussen massa en leegte in grote gebouwen/torens. De onderzoekers experimenteren onder andere door verschillende grote torens te bouwen met witte lego-steentjes. Hiermee kijken ze hoe wolkenbrabbers ontworpen kunnen worden en nieuwe toekomstige gebouwen eruit kunnen zien.